Комплект за трансвагинална лапароскопия

Медицински център за асистирана репродкуция "Варна" разполага с единствения сет за трансвагинална лапароскопия извън София и Пловдив. Трансвагиналната лапароскопия или по-точно хидролапароскопия (ТВХЛ) е модерен ендоскопски метод прилаган основно за диагностика в репродуктивната медицина. Изследването е минимално инвазивно, с ендоскопска камера се преминава през задния влагалищен свод, от където операторът има директен достъп до репродуктивните органи – маточни тръби, яйчници, задна стена на матката и тазова стена.

Комплект за трансвагинална лапароскопия: с много фина камера с диаметър само 2.9 мм се преминава през задната стена на влагалището и се прави щателен оглед на репродуктивните органи.

Трансвагиналната лапроскопия е златен стандарт в държави като Белгия и Холандия за диагностицирането на ендометриоза и сраствания в таза при жени с проблемно забемреняване.

Поради деликатността на метода и фините инструменти, които се използват, ТВХЛ може да се проведе и в амбулаторни/ офис условия, с локално обезболяване на влагалището, което позволява на пациентката да наблюдава цяла процедура и да “участва“ в нея. Обикновено продължителността на процедурата е около 5-10 мин, като в самия край на процедурата се проверява и проходимостта на тръбите, използвайки контрастен агент. За разлика от хистеросалпингографията (цветната снимка), която показва единствено дали тръбите са проходими или не, при ТВХЛ се прави и оценка на фимбриалния апарат на маточните тръби, отразяващ тяхната функционалност, могат да се открият повърхностни ендометриозни огнища в най-ранен стадий, както и сраствания между яйчниците, тръбите и тазовата стена, които остават скрити при цветната снимка.

Нормални репродуктивни органи с пропускливи маточни тръби, установени чрез трансвагинална лапароскопия.