Инфертилитет от мъжки фактор

Мъжкият фактор е причина за проблемно зaбременяване при около 30% от двойките с репродуктивни проблеми. Причините за нарушената спермограма са най-често идиопатични т.е. неизвестни и се дължат на генетичното предразположение на мъжа. Други известни причини за нарушената сперматогенеза са прекарани в миналото заушка/орхит, прием на анаболни стероиди от спортисти и цитостатици от раково болни, крипторхизма, варикоцеле, предходни операции и травми на тестисите или на корема. Основените показатели, които се изследват при спермален анализ, са концентрацията на сперматозоидите, тяхната подвижност и структура/морфология.

Анатомия на мъжката полова система

Какво представлява спермограмата?

Отклоненията в спермограмата включват: намалена концентрация – олигозооспермия, намалена подвижност – астенозооспермия, нарушена морфология – тератозооспермия, както и комбинацията от влошени и трите основни показателя – олиготератоастенозооспермия. Всяка една от тези диагнози може да се категоризира в три степени според тежестта – лека, умерена и тежка. Когато в спермата не се установят сперматозоиди, състоянието се нарича азооспермия. В тези случаи е необходимо да се потвърди или изключи наличието на сперматозоиди в тестисите, което става чрез тестикуларна биопсия – взема се малко парче от тестикуларната тъкан и се оглежда за наличието на сперматозоиди. Ако ембриологът установи сперматозоиди в биопсичния материал, то може в последствие да се направи опит за ин витро оплождане. Ако такива не бъдат установени – лечението е с донорска сперма. Медицински център за асистирана репродукция „Варна“ е първият ин витро център в България с успешна ин витро бременност след тестикуларна биопсия.

Снимка от спермален анализ (спермограма)

Единичен сперматозоид, открит след тестикуларна биопсия при пациент с азооспермия

Националният център за асистирана репродукция е разработил стандартен формат за извършването на спермограма, съобразен с критериите на Световната здравна организация, който е напълно достатъчен и обстоен за установяването на нарушения в сперматогенезата.

Образец на спермограма, препоръчан от Националния център за асистирана репродукция.

Посочени са референтните стойности на основните показатели на спермограмата, съобразени с критериите на Световната здравна организация.

Лечение на мъжки фактор

Лечението на мъжкия фактор включва подобряване на начина на живот. Отстраняването на увреждащия агент (цитостатици или анаболни стероиди), преустановяване на тютюнопушенето и приема на алкохол, както и подобряване на хранителния режим, прием на естествени витамини и минерали от храната подобрява в известна степен сперматогенезата. За жалост повечето медикаментите за подобряване на спермограмата, широко разпространени в аптечната мрежа, не водят до нужния ефект и ползите от тях са спорни, противно на високата им цена в някои случаи. Лечението при леките и умерени форми на мъжки фактор включва извършване на изкуствени инсеминации, а при тежките форми или при неуспешни инсеминации се преминава към оплождане ин витро. Обикновено при тези двойки се прилага методът ICSI, при който сперматозоидът се инжектира директно в цитоплазмата на яйцеклетката.

ICSI - инжектиране на сперматозоид директно в яйцеклетката