Биография

Д-р Атанас Александров е роден на 14 май 1991 г. в град Варна. През 2010 г. завършва Първа езикова гимназия във Варна с профил немски език, а през 2016 приключва медицинското си образование към Медицински университет Варна с отличен успех, втори във випуска. През същата година д-р Александров започва специализация по акушерство и гинекология в СБАГАЛ Варна и едновременно с това работи активно в областта на репродуктивната медицина в Медицински център за асистирана репродукция (МЦАР) „Варна“. През този период д-р Александров развива интереса си към минимално инвазивната хирургия и посещава редица курсове и обучения в различни държави – Белгия, Франция, Италия. През 2017 г. печели конкурс за зачисляване на редовна доктурантура с тема: „Трансвагинални ендоскопски интервенции при диагностиката и лечението на женския инфертилитет“. През 2018 г. придобива сертификат за минимално инвазивен гинекологичен хирург II ниво към Европейската асоциация по гинекологична ендоскопия (ESGE).


По време на специализацията си д-р Александров провежда едногодишен стаж в Университетската болница в Клермон-Феран, Франция – един от най-големите световни центрове по минимално инвазивна гинекология, известен още като „Меката“ на лапароскопската хирургия, където активно участва в организирането на курсове в специализирания център за лапароскопска хирургия CICE, Клермон-Феран. Печели първо място на Световния шампионат по лапароскопско шиене по време на 29-я конгрес на Европейската асоциация по гинекологична ендоскопия (ESGE). По време на престоя си във Франция д-р Александров развива интереса си към урогинекологията, хирургията на тазовото дъно и най-вече в областта на дълбоката ендометриоза, като прекарва двумесечен курс в специализираната клиника на един от най-големите експерти в областта проф. Хорас Роман.


От 2023 г. д-р Александров работи паралелно в МБАЛ "Сърце и мозък", град Плевен и в МЦАР "Варна". Основната му цел е да развие минимално инвазивната гинекология в България, прилагайки придобитият в Европа опит.


Снимка с проф. Реваз Ботчоришвили, световно известен урогинеколог, заедно с останалите специализанти в Клермон-Феран, Франция.

С проф. Хорас Роман, изключителен човек и учител, едно от най-големите имена в лечението на дълбока ендометриоза.

По време на практични упражнения в световно известния център за минимално инвазивна хирургия IRCAD, Страсбург. Упражненията се водят лично от един от пионерите и светилата на лапароскопската гинекология - проф. Арно Ватие.

Снимки по време на сакроколпопексия, ръководен лично от проф. Реваз Ботчоришвили.

Снимки от годишният конгрес на Европейската асоциация по гинекологична ендоскопия, по време на която спечелих първа награда на Световния шампионат по лапароскопско шиене.