Лапароскопия


Какво представлява лапароскопията?


Лапароскопията е хирургичина интервенция, при която коремната кухина се изпълва с газ (въглероден диоксид - СО2) и с много фини инструменти се прониква в коремната кухина и се извършват най-различни оперативни процедури. Оперативното поле се изобразява на монитор с помощта на камера, свързана с цилиндричен ендоскоп, преминаващ през коремната стена. Ендоскопът се поставя в пъпа, където разрезът е около 10 мм, а останалите инструменти, най-често три, се поставят над таза в т.нар. супрапубична област, където разрезите са по 5 мм. Газът, с който се „надува“ коремната кухина, е от основно значение за създаване на пространствени възможности за работа и раздалечаване на органи в малкия таз. Газът е въглероден диоксид, защото е незапалим и лесно се резорбира от тъканите на пациента.

При лапароскопията камера минава през пъпа и коремната кухина се изпълва с газ СО2

Лапароскопски образ на женските репродуктивни органи: матка, маточни тръби, яйчници

Какви са предимствата на лапароскопията или т.нар. "безкръвни операции?

Лапароскопските операции са широко известни още и като „безкръвни“ или минимално инвазивни. Реално погледнато те няма как да са безкръвни, колкото до инвазивността, това до голяма степен зависи от естеството на самото заболяване. Сравнени със стандартните, т.нар. „отворени“ коремни операции, лапароскопиите са свързани с много по-малко кръвозагуба относно достъпът до коремната кухина (при отворените операции се прави 15 или повече сантиметров разрез през коремната стена), възстановяването е значително по-бързо от стандартните операции и козметичният ефект е много по-удовлетворяващ пациентите.

Не е ли отворената хирургия по-сигурна, с по-голям разрез органите могат да се разгледат по-обстойно?


Не, категорично не! Най-голямото предимство на лапароскопската хирургия е именно използването на камера и оптичната система, която позволява многократно увеличение на органите и много по-детайлно лечение на болестта.

Стандартно поставени лапароскопски троакари при гинекологична операция

Лапароскопски инструменти

Инструментите, които се използват, са много фини и позволяват деликатно боравене с тъканите, което има значение за постоперативната болка и възстановяване без образуване на сраствания между отделните органи (което пък от своя страна може само по себе си да създаде проблеми и нужда от допълнителни операции за отстраняването на тези сраствания).

Кои гинекологични операции могат да се извършват лапароскопски?


Последните десетилетия лапароскопията постепенно се наложи като златен стандарт в гинекологичната хирургия. Всички гинекологични коремни операции могат да бъдат извършени лапароскопски (освен при напреднал рак на яйчника и на маточната шийка) и това е препоръчителният хирургичен метод според световните гинекологични дружества. Това включва операции като:


За всяка една от изброените интервенции може да прочетете подробно в съответните секции.