Отстраняване на сраствания

Какво представляват срастванията и каква е причината да се образуват?


Срастванията се образуват като резултат от регенеративните процеси на тъкани, след като върху тях въздейства външен фактор с негативно влияние. Например, сраствания между органите в таза се образуват след прекарана възпалителна инфекция, ендометриоза или предходни оперативни интервенции, особено с отворен корем. Инфекцията на таза, известна още като тазово възпалителна болест, най-често се причинява от хламидия (Chlamydia trachomatis) - бактерия, предаваща се по полов път. В над 85% от случаите хламидиината инфекция е напълно безсимптомна и голяма част от жените преминават през инфекцията без да имат абсолютно никакви оплаквания. Ендометриозата също е честа причина за образуването на сраствания, тъй като предизвиква хронично възпаление в таза. Плътните сраствания са характерни след стандартните отворени коремни операции.

Сраствания по черния дроб, характерни за прекарана хламидийна инфекция

Сраствания между лява маточна тръба, яйчник и матка

Срастванията сами по себе си не застрашават живота на пациентите и голяма част от тях не са наясно, че ги има (с изключение на случаите, когато има масивни, плътни сраствания, което може да затрудни пасажа на червата; този тип сраствания се наблюдават след големи коремни операции, а не след възпалителни процеси). Срастванията в таза нарушават нормалната анатомия и функции между органите, най-вече репродуктивните, и могат да доведат до проблемно забременяване. Също така срастванията могат да са причина и за хронична тазова болка, усещане за тежест или придърпване.

Сраствания между матка, дясна тръба и тазова стена вследствие на прекарана възпалителна инфекция

Хидросалпинкс на лява маточна тръба със сраствания към тазовата стена и матката

Когато са резултат от прекарана тазововъзпалителна инфекция, срастванията между репродуктивните органи често се съчетават и със запушване на матозните тръби и формирането на хидросалпинкс.

Повече за хидросалпинксите и техното лечение може да прочетете тук: Хидросалпинкс и запушени маточни тръби

Сраствания между матка, тазова стена и ректум поради тежък възпалителен процес (тубоовариален абсцес)

Ендометризна киста на десен яйчник със сраствания към матката и ректума

Как се лекуват срастванията, когато причиняват инфертилитет?


Лапароскопията е златен стандарт за отстраняването на такъв тип сраствания и като цяло за оперативно лечение при пациентки с проблемно забременяване или тазова болка. Лапароскопската операция е свързана с много по-малък риск от следоперативни сраствания в сравнение с отворената хирургия, а възстановяването е много по-бързо и с много по-добър козметичен ефект.

Лапароскопско освобождаване на сраствания в резултат на прекарана тазововъзпалителна инфекция. Увеличението на изображението при лапароскопската хирургия позволява деликатно и безкръвно прекъсване на срастванията и възстановяване на нормалната функция на репродуктивните органи.