Инфертилитет от женски фактор

При около 30% от двойките с проблемно забременяване се установява проблем при жената - т.нар. женски фактор. Причините за него са много и най-разнообразни. От основно значение са тубарният фактор, синдромът на поликистозните яйчници, намаленият или изчерпан яйчников резерв, ендометриозата.

При тубарният фактор нормалната анатомия в малкия таз е нарушена вследствие най-често на прекарана тазово-възпалителна болест или оперативна интернавенция, което нарушава нормалната функция на маточните тръби.

След отделянето на яйцеклетката в процеса на овулация сперматозоидите я оплождат в широката част на маточната тръба в близост до яйчника.

След оплождането вече оплодената яйцеклетка, наречена зигота, започва да се дели и същевременно се придвижва по хода на тръбата към маточната кухина.

На 5-и ден след оплождането ембрионът достига до кухината, където се имплантира в лигавичния слой.

Всеки един от тези компоненти - овулация, яйцеклетка, маточна тръба, маточна кухина, трябва да бъде в перфектно функционално състояние, за да се осъществи успешна бременност

При синдрома на поликистозните яйчници е нарушена овулацията, т.е. способността на яйчниците да отделят яйцеклетки - процес от основно значение за оплождането.

Намаленият яйчников резерв се среща при жени в напреднала възраст, при жени с предходни оперативни процедури по яйчниците или след химиотерапия поради раково заболяване.

Ендометриозата нарушава нормалните анатомични отношения в таза и е смутена нормалната функция на репродуктивните органи.

Всяка една от тези теми е разгледана по-обстойно в съответната секция.