Проблемно забременяване

Какво преставлява проблемното забременяване?


Проблемното забременяване е проблем в световен мащаб. Около 15% от двойките имат репродуктивни проблеми, изразяващи се или в невъзможност за забременяване (стерилитет), или невъзможност за задържане или износване на пълноценна бременност до термин. Според Световната здравна организация процентът двойки с проблемно забременяване ще продължава да расте в бъдеще поради редица фактори, най-вече поради стреса, начина на живот, здравната култура и отлагането на бременността за по-късни етапи от живота. Други важни фактори, оказващи негативно влияние върху репродуктивните способности, са тютюнопушенето, алкохола, заседналият начин на живот и затлъстяването.

Какви са причините за проблемно забременяване?


Причините за проблемното забременяване могат да се разделят в няколко големи категории: женски фактор – 30%, мъжки фактор – 30%, комбиниран инфертилитет – 10% и неизяснен инфертилитет – 25%. В последните години все повече се увеличава делът на пациенти с неизяснен инфертилитет, тъй като в тази категория се включват и пациентките с напреднала възраст над 35 г. без други установени нарушения.

Медицински център за асистирана репродукция "Варна"

Медицински център за асистирана репродукция (МЦАР) „Варна“ е един от първите ин витро клиники в България, основан през 1995 г. и осигурява на пациентите си опит и високо качество на работата. В центъра е реализирана първата успешна в България бременност след TESE (метод за добиване на сперматозоиди при мъже с азооспермия) и благодарение на екипа са родени хиляди деца. В центъра работят сертифицирани от Европейската асоциация по човешка репродукция ембриолози. МЦАР „Варна“ работи с Националния център за асистирана репродукция, финансиращ двойките с проблемно забременяване, както и с много добре развита донорска програма за даряване на яйцеклетки на жени с напреднала възраст или изчерпан яйчников резерв. В центъра се извършват всички диагностични и лечебни процедури свързани с асистираната репродукция и проблемното забременяване.

Повече за МЦАР "Варна" може да прочетете тук: https://www.invitro-varna.com/

Екипът на МЦАР "Варна"