Лапароскопски серклаж

Какво представлява серклажът?


Серклажът е акушерска операция, при която с помощта на конец се зашива маточната шийка с цел да се предотврати нейното преждевременно разширяване и предтермно или преждевременно раждане на недоносен плод. Серклажът може да бъде профилактичен (когато маточната шийка още преди бременност е <25 мм или при данни за предхождаща цервикална недостатъчност) или терапевтичен (когато в конкретната бременност има данни за скъсяване на шийката < 25 мм). Серклажът се прави при едноплодна бременност, а при многоплодна бременност проучванията показват, че серклажът няма доказан ефект.

Серклажът представлява зашиване на шийката с нерезорбируем конец, предоствратявайки евентуално отваряне на шийката и преждевременно раждане

Кога се налага поставянето на лапароскопски серклаж?


Стандартният серклаж се извършва вагинално, но в определени ситуации се налага поставянето му да бъде чрез коремна операция. Такива състояния са предхождаща ампутация на шийката, малформации на шийката или предходен неуспешен вагинален серклаж. Модерният метод за поставянето на абдоминален серклаж е с лапароскопия, осигуряващ по-бързо възстановяване, по-малко болка и евентуално по-голяма ефективност от стандартния вагинален метод. Лапароскопски извършеният серклаж намалява риска от образуване на сраствания, което запазва шансовете за нормално забременяване.

Поставянето на лапароскопски серклаж е модерен и високо ефективен метод за превенцията на преждевременното раждане