Трансвагинална лапароскопия

Какво представлява трансвагиналната лапароскопия?


Трансвагиналната лапароскопия или по-точно хидролапароскопия (ТВХЛ) е модерен ендоскопски метод прилаган основно за диагностика в репродуктивната медицина. Изследването е минимално инвазивно, с ендоскопска камера се преминава през задния влагалищен свод, от където операторът има директен достъп до репродуктивните органи – маточни тръби, яйчници, задна стена на матката и тазова стена.

При трансвагиналната лапароскопия с много фина камера с диаметър само 2.9 мм се преминава през задната стена на влагалището и се прави щателен оглед на репродуктивните органи.

Трансвагиналната лапроскопия е златен стандарт в държави като Белгия и Холандия за диагностицирането на ендометриоза и сраствания в таза при жени с проблемно забемреняване.

Защо трансвагинална лапароскопия, а не "цветна снимка"?


Поради деликатността на метода и фините инструменти, които се използват, ТВХЛ може да се проведе и в амбулаторни или офис условия, с локално обезболяване на влагалището, което позволява на пациентката да наблюдава цялата процедура и да “участва“ в нея. Обикновено продължителността на процедурата е около 5-10 мин, като в самия край се проверява и проходимостта на тръбите, използвайки контрастен агент. За разлика от хистеросалпингографията (цветната снимка), която показва единствено дали тръбите са проходими или не, при ТВХЛ се прави и оценка на фимбриалния апарат на маточните тръби, отразяващ тяхната функционалност, могат да се открият повърхностни ендометриозни огнища в най-ранен стадий, както и сраствания между яйчниците, тръбите и тазовата стена, които остават скрити при цветната снимка.

Нормални репродуктивни органи с пропускливи маточни тръби, установени чрез трансвагинална лапароскопия.

Трансвагиналната хидролапароскопия обикновено се съчетава и с хистероскопия (оглед на маточната кухина с ендоскопска камера), което позволява на един етап да се получи цялостна представа за репродуктивните органи на жената. При определени условия с ТВХЛ могат да се извършват и малки оперативни интервенции (освобождаване на сраствания, фенестрация (дрилинг) на поликистозни яйчници, лечение на малки еднометриозни кисти).

Златен стандарт за едноетапна оценка на репродуктивните органи на жените с проблемно забременяване е съчетаването на трансвагиналната хидролапароскопия с офис хистероскопия, комбинацията от които се нарича фертилоскопия.

Масивни сраствания в таза с пропускливи маточни тръби.

Това видео е перфетен пример за предимствата на трансвагинлната лапароскопия пред обикновената "цветна снимка", при която тази пациентка би имала като резултат пропускливи маточни тръби, без да бъдат установени масивните сраствания между репродуктивните органи.

Основно правило в гинекологията е, че ендометриозата може да се докаже само с лапароскопия.

Трансвагиналната лапароскопия позволява това да бъде извършено в амбулаторни условия на гинекологичния стол, без необходимост жената да бъде приета в болница и да пролежава дни в отделението.

Двустранни хидросалпинкси на маточните тръби, установени с трансвагинална лапароскопия.

Маточните тръби са напълно запушени и не пропускат метиленово синьо.

Впечатление правят и масивните сраствания около яйчниците и маточните тръби.