Генитален пролапс

Какво представлява смъкването на матката и влагалището?

Гениталният пролапс е изключително често състояние, срещано в над 50% от жените над 60 годишна възраст. Само при 8% от тях има изразени симптоми на състоянието и съответно имат нужда от лечение.  Поради свличане се извършват над 300 000 хистеректомии на година в САЩ, като тази бройка представлява 15-18% от общия брой хистеректомии. Основният рисков фактор за развитие на пролапс е предхождащо едно или повече вагинални раждания, раждания на едри плодове и травматични раждания с прилагането на акушерски оперативни техники (форцепс, вакуум). Други предразполагащи фактори са повишеното телесно тегло и напредналата възраст. С годините, особено след менопауза, стимулиращият ефект на половите хормони върху поддържащия апарат на жената отслабва и честотата на свличанията нараства с възрастта. Въпреки това състоянието се среща и в млада възраст, например при жени с няколко нормални раждания, което значително влошава качеството на живот. Свличане на влагалищния чукан е изключително често срещан след прекарана в миналото хистеректомия. Основните симптоми на пролапса са тазова болка, тежест, чувство за изсипване, нарушен сексуален живот. 

Свличане на матката: поради слабост на маточното дъно подръжащият апарат на матката отслабва и тя се "смъква" надолу във влагалището, променяйки нормалното си положение (пунктирана линия)

За жалост това състояние все още е „тема табу“ за много жени, приема се за нещо нормално с възрастта или просто поради срам да потърсят помощ жените с пролапс не се консултират с гинеколог и приемат да живеят с това състояние. Свличането не застрашава живота, в продължение на години една жена може да живее с него без да споделя за проблема си. Но това е едно състояние, което влошава качеството на живот, а всеки, независимо от възраста, има право на достоен и пълноценен живот.

POP-Q  класификацията се използва за детайлно описание на пролапса преди операцията и за оценка на ефекта от хирургичната интервенция.

Какво е лечението при смъкване на матката и влагалището?


В днешно време съществуват модерни минимално инвазивни методи за лечението на генитален пролапс. Когато е налице „свличане“ на матката, "спускане" на влагалището след прекарана хистеректомия или „смъкване“ на пикочния мехур, препоръчителният начин за лечение е с лапароскопско поставяне на фино синтетично платно, което да повдигне смъкнатите органи. Оперативната техника е ясно стандартизирана и регулярно се извършва в урогинекологичните клиники по света. Въпреки че в повечето случаи операциите се извършват на възрастни пациенти, тъй като се прилага лапароскопска техника възстановяването е бързо. По време на операцията матката може да се отстрани или да се запази. Последните тенденции в този тип хирургия препоръчват запазване на матката, като добрата лекарска практика в тези случаи изисква обстоен преглед на маточната кухина и шийка.

При лапароскопските техники за коригиране на генитален пролапс се използват специални платна, които се пришиват към матката или влагалището, като последните се "повдигат", възстановявайки нормалното положение на свлеклите се органи.

Лечение на пациентка с генитален пролапс с премахване на матката и поставяне на "платно" с цел стабилизиране на тъканите и предпазване на повторна поява на свличането.

"Повдигане" на матката в случай на свличане, прикрепвайки я към тазовите кости без използването на "платно", съчетано с предна лапароскопска влагалищна пластика за лечение на цистоцеле.