Генитален пролапс

Какво представлява смъкването на матката и влагалището?

Гениталният пролапс е изключително често състояние, срещано в над 50% от жените над 60 годишна възраст. Само при 8% от тях има изразени симптоми на състоянието и съответно имат нужда от лечение. Поради свличане се извършват над 300 000 хистеректомии на година в САЩ, като тази бройка представлява 15-18% от общия брой хистеректомии. Основният рисков фактор за развитие на пролапс е предхождащо едно или повече вагинални раждания, раждания на едри плодове и травматични раждания с прилагането на акушерски оперативни техники (форцепс, вакуум). Други предразполагащи фактори са повишеното телесно тегло и напредналата възраст. С годините, особено след менопауза, стимулиращият ефект на половите хормони върху поддържащия апарат на жената отслабва и честотата на свличанията нараства с възрастта. Въпреки това състоянието се среща и в млада възраст, например при жени с няколко нормални раждания, което значително влошава качеството на живот. Свличане на влагалищния чукан е изключително често срещан след прекарана в миналото хистеректомия. Основните симптоми на пролапса са тазова болка, тежест, чувство за изсипване, нарушен сексуален живот.

Свличане на матката: поради слабост на маточното дъно подръжащият апарат на матката отслабва и тя се "смъква" надолу във влагалището, променяйки нормалното си положение (пунктирана линия)

За жалост това състояние все още е „тема табу“ за много жени, приема се за нещо нормално с възрастта или просто поради срам да потърсят помощ жените с пролапс не се консултират с гинеколог и приемат да живеят с това състояние. Свличането не застрашава живота, в продължение на години една жена може да живее с него без да споделя за проблема си. Но това е едно състояние, което влошава качеството на живот, а всеки, независимо от възраста, има право на достоен и пълноценен живот.

POP-Q класификацията се използва за детайлно описание на пролапса преди операцията и за оценка на ефекта от хирургичната интервенция.

Какво е лечението при смъкване на матката и влагалището?


В днешно време съществуват модерни минимално инвазивни методи за лечението на генитален пролапс. Когато е налице „свличане“ на матката, "спускане" на влагалището след прекарана хистеректомия или „смъкване“ на пикочния мехур, препоръчителният начин за лечение е с лапароскопско поставяне на фино синтетично платно, което да повдигне смъкнатите органи. Оперативната техника е ясно стандартизирана и регулярно се извършва в урогинекологичните клиники по света. Въпреки че в повечето случаи операциите се извършват на възрастни пациенти, тъй като се прилага лапароскопска техника възстановяването е бързо. По време на операцията матката може да се отстрани или да се запази. Последните тенденции в този тип хирургия препоръчват запазване на матката, като добрата лекарска практика в тези случаи изисква обстоен преглед на маточната кухина и шийка.

При лапароскопските техники за коригиране на генитален пролапс се използват специални платна, които се пришиват към матката или влагалището, като последните се "повдигат", възстановявайки нормалното положение на свлеклите се органи.