Научни публикации

Науката и медицината вървят ръка за ръка. Активната научна дейност е важна част от кариерата на всеки лекар. Без изследвания и проучвания медиците няма как да определят най-добрият подход при лечението и диагностиката при даден пациент.

По време на престоя си във Франция имах възможността освен да се уча и да работя със светила в световната медицина, също и активно разработвах различни научни проекти, които в последствие публикувахме в престижни научни списания. Основните теми, върху които са публикациите, са за лечението на ендометриоза, генитален пролапс и инконтиненция.


Освен в международни списания, редовно участвам и изнасям доклади на Националните конференции по гинекология и репродуктивно здраве.

Само следвайки последните проучвания и статии може да осигурим оптимално лечение на своите пациенти!

Приложението на индоцианин-зелено при лечението на дълбока ендометриоза е иновативен подход, за първи път описан от нас, който може да подобри значително резултатите от оперативната интервенция!


Операцията на Бърч е доказана във времето като ефективен метод за лечението на жени със стрес инконтиненция.

Хирургичните операции за генитален пролапс без използването на платна са революционни и могат изцяло да променят подхода и лечението при жени със свличане!