Извънматочна бременност


Какво представлява извънматочната бременност?


Извънматочната бременност представлява имплантация на ембриона на атипично място, извън маточната кухина. Най-честите места за развитието на такъв тип бременност са в маточните тръби (в над 95% от случаите, поради което обикновено говорейки за „извънматочна“ се разбира именно „тубарна“ бременност), по самите яйчниците (3%), в цервикалния канал (<1%) или в дефекта на маточната стена след предхождащо Цезарово сечение (1-2%). Рядка форма е и т.нар абдоминална бременност, при която ембриона обикновено се развива по външната повърхност на матката. Друга особена ситуация е т.нар. хетеротопична бременност, при която се наблюдава една нормално развиваща се бременност в коремната кухина и едновременно с това една извънматочна, най-често в една от двете тръбите. Този тип бременност е изключително рядък при спонтанно забременяване, но в последните години честотата се увеличава поради широкото приложение на асистираните репродуктивни технологии.


Кои са рисковите фактори за възникването на извънматочна бременност?


Рисковите фактори за настъпването на извънматочна бременност са предхождащи тазововъзпалителна болест или операции в малкия таз, които предразполагат към развитието на сраствания, нарушаващи нормалната функция на маточните тръби, водещи до нарушен транспорт на ембриона към кухината. За жалост често няма обективна причина за възникването на извънматочната бременност, в таза и по репродуктивните органи няма никакви сраствания, получила се е инцидентно или както често казваме: „лош късмет“.

Основните симптоми на извънматочната бременност са:

  • закъснение на менструалния цикъл

  • положителен тест за бременност

  • слабо генитално кървене

  • болка ниско в корема, най-често от засегнатата страна

  • гадене и повръщане

Какви са симптомите на извънматочната бременност?


Симптомите на извънматочната бременност са закъснение на менструалния цикъл, положителен тест за бременност, коремна болка, обикновено по-силна от засегнатата страна (пациентката обикновено е прилегнала, притиска с ръка корема и върви на „една страна“ – където е бременността). Наблюдава се и слабо до умерено генитално кървене.

Как се диагностицира извънматочната бременност?


Диагнозата обикновено се поставя на база на клиничната картина, ехографския преглед (извънматочната бременност има характерен вид на ултразвук) и стойностите на хормона човешки хорионгонадотропин (ЧХГ).

Ехографски образ на тубарна бременност. Визуализират се празната маточна кухина с гестационен сак извън матката.

Извънматочната бременност е животозастрашаващо състояние! Ембрионът постепенно прониква в дълбочина на мястото на имплантация и разрушава околните тъкани и кръвоносни съдове, което може да доведе до сериозен кръвоизлив! Поради тази причина, след като бъде установена извънматочната бременност, пациентката трябва да бъде подложена на лечение по най-бързия начин.

Тубарна бременност в дясна лява тръба

Тубарна бременност в дясна маточна тръба

Как се лекува извънматочната бременност?


Има два варианта за лечението на извънматочната бременност. Първият е консервативен, с лекарства, използвайки метотрексат. За жалост този метод е силно ограничен, тъй като се прилага само в определени условия (много начална форма на извънматочна бременност), достъпът до този медикамент в България е силно ограничен и не на последно място, не е на 100% ефективен, изисква дългосрочно проследяване на лабораторните показатели (в рамките на няколко седмици) и когато е неефективен се налага оперативно лечение. Златният стандарт за лечение на извънматочната бременност е с лапароскопска операция. Съществуват най-общо два варианта за лечение – единият е със запазване на маточната тръба и отстраняване единствено на бременността, а другият е с премахване на бременността заедно със самата тръба. Първият метод се предпочита при млади жени, с планове за бъдещи нормални бременности и без сраствания или изменения по тръбата. За жалост този метод не гарантира, че в бъдеще няма да се получи отново извънматочна бременност в тази тръба. Премахването на бременността с тръбата елиминира риска от възможността за повторна извънматочна бременност в нея.

Лапароскопско отстраняване на дясна маточна тръба с извънматочна бременност в нея. Скоростта на операцията е в реално време. Както виждате, лапароскопската операция протича бързо и ефективно, а възстановяването е в рамките на няколко часа.

Как протича възстановяването след лапароскопия поради извънматочна бременност?


Възстановяването след подобен тип лапароскопски операции по принцип е мигновено – след няколко часа пациентката е раздвижена и след 2 дни се изписва от стационара в пълно функционално състояние. Дори при една отстранена маточна тръба бъдещите спонтанни бременности са напълно възможни и репродуктивният потенциал на жената е напълно съхранен, с отлична прогноза за следваща бременност. Все пак, когато бъде установена, е препоръчително пациентката в ранен срок (около една седмица след закъснение на цикъла) да потърси консулт с гинеколог, за да се изключи повторна извънматочна бременност.